Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod
1.1 Zabýváme se ochranou soukromí našich návštěvníků webových stránek; v těchto zásadách vysvětlujeme, jak zacházíme s vašimi osobními informacemi.
1.2 Požádáme vás, abyste souhlasili s používáním souborů cookie v souladu s podmínkami těchto zásad při prvním navštívení našeho webu.

2. Shromažďování osobních údajů
2.1 Můžeme shromažďovat, ukládat a používat následující druhy osobních údajů:
(a) informace o vašem počítači a o návštěvách a používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy, geografické polohy, typu prohlížeče a verze, operačního
systému, zdroje odkazů, délky návštěvy, zobrazení stránek a navigačních cest webových stránek);
(b) Informace, které nám poskytnete při registraci na našich webových stránkách (včetně vašeho jména a e-mailové adresy);
(c) informace, které poskytnete při vyplňování profilu na našich webových stránkách (včetně profilových obrázků, telefonních čísel a adres);
(d) Informace, které nám poskytnete za účelem podpisu e-mailových oznámení a / nebo zpravodaje (včetně vašeho jména a e-mailové adresy);
(e) Informace, které nám poskytnete při používání služeb na našich webových stránkách nebo které jsou generovány v průběhu používání těchto služeb, včetně časového rozvržení, frekvence a způsobu používání služby;
(f) Informace týkající se jakýchkoli nákupů, které uskutečňujete z našich služeb nebo jiných transakcí, které jste zadali prostřednictvím našich webových stránek (včetně vašeho jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a detailů účtu PayPal / Payza);
(g) informace, které zveřejníte na našich webových stránkách pro zveřejnění na internetu (včetně vašeho uživatelského jména a adres URL);
(h) informace obsažené v jakékoli komunikaci, kterou nám zasíláte nebo odesíláte prostřednictvím našich webových stránek (včetně komunikačního obsahu a metadat spojených s komunikací);

3. Shromažďování osobních údajů
3.1 Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby s odtajněním a zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

4. Použití osobních informací
4.1 Osobní údaje, které nám byly zaslány prostřednictvím našeho webu, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webové stránky.
4.2 Vaše osobní údaje můžeme použít k:
(a) spravovat naše webové stránky a obchodní činnost;
(b) personalizujte pro vás web;
(c) umožnit využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;
e) poskytovat služby zakoupené prostřednictvím našich webových stránek;
(f) zasílat výpisy, faktury a připomenutí platby a vybírat platby od vás;
(g) posílat nekomerční obchodní komunikaci;
(h) vám zasílá e-mailové upozornění týkající se vašeho účtu a činnosti;
(i) vám pošleme náš e-mailový informační bulletin (můžete nás kdykoli informovat, pokud již nepotřebujete newsletter);
(j) vám pošleme marketingové informace týkající se našeho podnikání, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat emailem nebo podobnou technologií (můžete nás kdykoli informovat, pokud již nepotřebujete marketingovou komunikaci);
(k) poskytovat třetím stranám statistické informace o našich uživatelích (ale tyto třetí strany nebudou schopny identifikovat žádný jednotlivý uživatel z těchto informací);
(l) řešíte dotazy a stížnosti týkající se naší webové stránky, které jste o vás informovali;
(m) udržovat náš web bezpečný a předcházet podvodům;
(n) ověřuje dodržování podmínek, kterými se řídí používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv odesílaných prostřednictvím služby soukromých zpráv na webu);
4.3. Pokud předáte osobní informace pro zveřejnění na našich webových stránkách, tyto informace zveřejníme a jinak použijeme v souladu s licencí, kterou nám udělíte.
4.4 Nebudeme bez vašeho výslovného souhlasu poskytovat své osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo třetí strany.
4.5 Všechny finanční transakce našich webových stránek jsou zpracovávány prostřednictvím našeho poskytovatele platebních služeb PayPal / Payza / Payoneer. Pravidla ochrany osobních údajů poskytovatele můžete zkontrolovat na svých webových stránkách. Informace poskytneme našemu poskytovateli platebních služeb pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb, které provádíte prostřednictvím našich webových stránek, vrácení těchto plateb a vyřizování stížností a dotazů týkajících se těchto plateb a náhrad.

5. Zveřejnění osobních údajů
5.1 Své osobní údaje můžeme zveřejnit všem zaměstnancům, důstojníkům, pojišťovnám, profesionálním poradcům, agentům, dodavatelům nebo subdodavatelům, pokud je to přiměřeně nezbytné pro účely stanovené v těchto zásadách.
5.2 Své osobní údaje můžeme zveřejnit všem členům naší skupiny společností, to znamená naše dceřiné společnosti, naše hlavní holdingová společnost a všechny její dceřiné společnosti, pokud je to přiměřeně nezbytné pro účely stanovené v těchto zásadách.
5.3 Můžeme zveřejnit vaše osobní údaje:
(a) do té míry, v jaké nám to vyžaduje zákon;
(b) v souvislosti s probíhajícími nebo budoucími soudními řízeními;
(c) za účelem stanovení, výkonu nebo obranu našich zákonných práv (včetně poskytování informací ostatním za účelem předcházení podvodům a snižování úvěrového rizika);
(d) kupujícímu (nebo potenciálnímu kupujícímu) jakéhokoli podniku nebo aktiva, které jsme (nebo plánujeme) prodávat; a
(e) na jakoukoli osobu, o které se domníváme, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o zpřístupnění těchto osobních informací, pokud by podle našeho rozumného názoru tento soud nebo orgán pravděpodobné, že nařídí zveřejnění těchto osobních údajů.
5.4 S výjimkou ustanovení uvedených v těchto zásadách neposkytneme vaše osobní údaje třetím osobám.

6. Mezinárodní přenosy dat
6.1 Informace, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány a převáděny mezi zeměmi, ve kterých působíme, abychom mohli tyto informace používat v souladu s těmito zásadami.
6.2 Informace, které shromažďujeme, mohou být převedeny do následujících zemí, které nemají zákony o ochraně osobních údajů, které odpovídají zákonům platným v Evropském hospodářském prostoru: Spojených státech amerických.
6.3 Osobní údaje, které zveřejníte na našich webových stránkách nebo které se zveřejní na našich webových stránkách, mohou být dostupné prostřednictvím internetu po celém světě. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití takových informací jinými uživateli.
6.4 Výslovně souhlasíte s přenosem osobních údajů popsaných v tomto oddílu 6.

7. Zachování osobních údajů
7.1 V této části 7 jsou uvedeny zásady a postupy uchovávání údajů, které jsou navrženy tak, aby pomohly zajistit dodržování zákonných povinností týkajících se uchovávání a vymazání osobních údajů.
7.2 Osobní údaje, které zpracováváme k jakémukoli účelu nebo účelům, nesmí být uchovávány delší dobu, než je nezbytné pro tento účel nebo pro tyto účely.
7.3 Aniž je dotčen odstavec 7.2, na vyžádání obvykle vymažeme osobní údaje.
7.4 Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto oddílu 7 uchováme dokumenty (včetně elektronických dokumentů) obsahující osobní údaje:
(a) do té míry, v jaké nám to vyžaduje zákon;
(b) pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení; a
(c) za účelem stanovení, uplatnění nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací ostatním za účelem předcházení podvodům a snižování úvěrového rizika).

8. Bezpečnost osobních informací
8.1 Budeme přijímat přiměřená technická a organizační opatření, která zabrání ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.
8.2 Všechny osobní údaje, které poskytnete, uložíme na našich zabezpečených serverech chráněných heslem a firewallem.
8.3 Veškeré elektronické finanční transakce zadané prostřednictvím našich webových stránek budou chráněny šifrovací technologií.
8.4 Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je přirozeně nejistý a nemůžeme zaručit bezpečnost dat odesílaných přes internet.
8.5 Jste odpovědní za důvěrné uchování hesla, které používáte pro přístup na naše webové stránky; nebudeme vás požádat o heslo (s výjimkou případů, kdy se přihlásíte na naše webové stránky).

9. Změny
9.1 Čas od času můžeme tyto zásady aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách.
9.2 Tuto stránku byste měli zkontrolovat příležitostně, abyste se ujistili, že jste spokojeni se změnami těchto zásad.
9.3 Můžeme vás upozornit na změny těchto zásad prostřednictvím e-mailu.

10. Vaše práva
10.1 Můžete nás poučit, abychom vám poskytli jakékoli osobní informace, které o vás uchováváme; poskytnutí těchto informací podléhá:
(a) zaplacení poplatku (v současnosti stanoveného na 10 GBP); a
(b) poskytnutí přiměřeného dokladu o vaší totožnosti (za tímto účelem obvykle přijmeme fotokopii vašeho pasu ověřeného advokátem nebo bankou plus originální kopii dokladu o veřejných účtech, ve kterém bude uvedena vaše aktuální adresa).
10.2 Můžeme zadržet osobní údaje, které požadujete v rozsahu povoleném zákonem.
10.3 Můžete nás kdykoli vyhlásit, že nebudete zpracovávat vaše osobní údaje pro marketingové účely.
10.4 V praxi se obvykle buď výslovně předem dohodnete na využívání vašich osobních informací pro marketingové účely, nebo vám poskytneme možnost odvolat se z používání vašich osobních informací pro marketingové účely.

11. Webové stránky třetích stran
11.1 Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a jejich podrobnosti.
11.2 Nemáme žádnou kontrolu nad politikami a postupy třetích stran v oblasti ochrany osobních údajů a nejsou odpovědné za ně.

12. Aktualizace informací
12.1 Prosím, dejte nám vědět, jestli je třeba opravit nebo aktualizovat osobní údaje, které máme o vás.

13. Cookies
13.1 Na našich webových stránkách se používají cookies.
13.2 Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec dopisů a čísel) odesílaný webovým serverem do webového prohlížeče a uložený prohlížečem. Identifikátor se potom odesílá zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru.
13.3 Soubory cookie mohou být buď "trvalé" soubory cookie nebo "session" soubory cookie: trvalý soubor cookie bude ukládán webovým prohlížečem a zůstane platný až do stanoveného data exspirace, pokud uživatel nevymaže před datem vypršení platnosti; cookie relace na druhé straně vyprší na konci relace uživatele, když je webový prohlížeč uzavřen.
13.4 Soubory cookie obvykle neobsahují žádné informace, které osobně identifikují uživatele, ale osobní informace, které u nás ukládáme, mohou být propojeny s informacemi uloženými v cookies a získanými z těchto souborů.
13.5 Na našich webových stránkách používáme soubory cookie i trvalé cookies.
13.6 Názvy souborů cookie, které používáme na našich webových stránkách, a účely, pro které jsou používány, jsou uvedeny níže:
(a) používáme ‚FLYSESSID‘ na našich webových stránkách rozpoznat počítač, když uživatel navštíví webové stránky, povolit používání nákupního košíku na webových stránkách, zlepšit webové stránky použitelnost, spravovat webové stránky, předcházet podvodům a zvýšit bezpečnost z webové stránky a personalizovat webové stránky pro každého uživatele;
13.7 Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímat cookies; například:
(a) v aplikaci Internet Explorer (verze 11) můžete soubory cookie blokovat pomocí klepnutí na položky Nástroje, Možnosti Internetu, Ochrana soukromí a Pokročilé.
(b) ve Firefoxu (verze 39) můžete zablokovat všechny cookies kliknutím na „Nástroje“, „Options“, „soukromí“, volba „Použít vlastní nastavení pro historii“ z drop-down menu, a unticking „Přijímat soubory cookie z webových stránek "; a
(c) v prohlížeči Chrome (verze 44) můžete všechny soubory cookie zablokovat tak, že vstoupíte do nabídky "Upravit a ovládat" a kliknete na možnost "Nastavení", "Zobrazit rozšířená nastavení" a "Nastavení obsahu" všechny údaje "v části" Cookies ".
13.8 Blokování všech souborů cookie bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.
13.9 Pokud blokujete soubory cookie, nebudete moci používat všechny funkce na našich webových stránkách.
13.10 Můžete smazat soubory cookie, které jsou již uloženy v počítači; například:
(a) v aplikaci Internet Explorer (verze 11), musíte ručně odstranit soubory cookie (najdete pokyny pro to, aby na http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies# tj = tj-11);
(b) ve Firefoxu (verze 39) můžete soubory cookie smazat kliknutím na "Nástroje", "Možnosti" a "Ochrana osobních údajů", poté v rozbalovací nabídce "Použití vlastních nastavení pro historii" a potom klepnutím na tlačítko Odstranit všechny soubory cookie. a
(c) v prohlížeči Chrome (verze 44), můžete odstranit všechny cookies prostřednictvím nabídky „Přizpůsobení a kontrola“, a klepnutím na tlačítko „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Vymazat data procházení“ a výběrem „Cookies a další data webu a plug-inů "před kliknutím na tlačítko" Vymazat data procházení ".
13.11 Smazání souborů cookie bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

14. Naše detaily
15.1 Tato webová stránka je vlastněna a provozována Petrem Uhlířem.
15.2 Jsme registrovaní v ČR pod ičem 06549241 a naše sídlo je na adrese Na Josefské 22 Ostrava 71000.
15.4 Můžete nás kontaktovat napsáním na výše uvedenou adresu pomocí našeho kontaktního formuláře.