Zásady ochrany osobních údajů
Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) platí pro webovou stránku webink.cz, která je vlastněna a provozována Radkou Nebe. Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište jej na adresu: podpora@webink.cz. Na každý mail se snažíme odpovídat nejpozději do 48 hodin.

Jaké osobní údaje shromažďujeme

 • Cookies
 • Na webové stránce se využívají cookies, která představují data, které si ukládá Váš prohlížeč při každé návštěvě mých stránek. Stránka si tak na určitou dobu zapamatuje úkony, které jste na nich provedli, a Vaše preference (např. přihlašovací údaje), takže tyto údaje při další návštěvě stránky nemusíte zadávat znovu. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji. Používání cookies můžete zakázat nebo blokovat změnou nastavení Vašeho prohlížeče. Deaktivace cookies se provádí různými způsoby v závislosti na daném prohlížeči. Pro více informací použijte funkci nápovědy ve Vašem prohlížeči.
 • Služba Google Analytics
 • Cookies uchovávají informace o tom, jak návštěvníci využívají webové stránky, včetně počtu zobrazených stránek, odkud návštěvníci pochází a kolikrát stránky navštívili. Dané informace pak slouží ke zlepšování těchto webových stránek. Vaše IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není spojována s jinými údaji společnosti Google.
 • Služba Google Adsense
 • Cookies slouží pro zprostředkování obsahu, který je pro Vás relevantní, a to zobrazováním reklamy založené na zájmech v rámci služby Google Adsense. Tato reklama je vytvářena společností Google s využitím souborů cookies, které sledují Vaše chování na internetu, a to s využitím anonymních statistických dat a nikoli osobních informací. Více informací o tom, jaké údaje Google shromažďuj, proč je shromažďuje a jak je můžete aktualizovat, spravovat, exportovat a vymazat, naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs
 • Osobní údaje poskytnuté při registraci
 • Informace nutné za účelem vytvoření registrace, zasílání zapomenutého hesla a zpřístupnění administrační části v rozsahu:
  - přezdívka
  - email
  Tyto údaje jsou uložené ve Vašem profilu a je možné je kdykoliv změnit. Samozřejmě nás můžete kontaktovat a požádat o jejich úpravu či zrušení.
 • Informace dobrovolně vložené do Vašeho profilu
 • - křestní jméno
  - příjmení
  - adresa
  - telefonní číslo
  - platební údaje: email (pro výplatu PayPal), jméno držitele účtu, název banky, číslo účtu, SWIFT, IBAN a měna účtu (pro výplatu bankovním převodem).
  Tyto osobní údaje nemusíte uvést. Pokud se však rozhodnete je s námi nesdílet, je možné, že Vám nebudeme moci vyplatit Váš výdělěk. Údaje jsou uložené ve Vašem profilu a je možné je kdykoliv změnit. Samozřejmě nás můžete kontaktovat a požádat o jejich úpravu či zrušení.

S kým sdílíme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje s nikým nesdílíme, nikomu neprodáváme, ani je jinak nezveřejňujeme.

Zpracovatelé

Zpracovatelé jsou fyzické anebo právnické osoby, které se starají o výše uvedené osobní data.
 • Google Inc.
 • Tato společnost má přístup k údajům jako je IP adresa, internetový prohlížeč, rozlišení obrazovky anebo zda-li máte povolené technologie jako je Flash, Java.
 • WEDOS Internet, a.s.
 • Poskytovatel webhostingu a externího úložiště pro zálohování.

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Používáme vhodné fyzické, technické a administrativní postupy pro zabezpečení shromažďovaných a zpracovávaných údajů, abychom zabránili jejich ztrátě, neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich zneužití či zpřístupnění a zajistili, že Vaše údaje budou využity jen oprávněným způsobem.

Jaké máte práva?

Máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na:
 • přístup k osobním údajům
 • aktualizaci či opravu údajů
 • zrušení těchto údajů
 • podat námitku proti jejich zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoli dotazy ke shromažďování, zpracování a používání Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím emailem na adrese: podpora@webink.cz.

Závěr

Webová stránka webink.cz využívá jen ta osobní data, která nutně potřebuje pro provoz a zajistění správné funkcionality. Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Pokud dojde ke změnám používání Vašich osobních údajů, účelu jejich předávání nebo ke změně subjektů, kterým Vaše osobní údaje poskytujeme, budeme na našich webových stránkách informovat o změně těchto Zásad. Každou Vaší návštěvou našich webových stránek po provedení aktualizace těchto Zásad souhlasíte s jejich aktualizovaným zněním.